wordt wegwijs in jouw gevoel


Haptonomie is de leer van het menselijk gevoel. Gevoel is zowel een fysieke als een emotionele ervaring. Deze werelden zijn onlosmakelijk met elkaar en onszelf verbonden. Ieder mens wordt geboren als voelend wezen. Tijdens het opgroeien in onze westerse maatschappij zijn wij voornamelijk gericht op de ontwikkeling van onze cognitieve vermogens en onze prestaties. Wij vertrouwen in mindere mate op wat ons lichaam ons te vertellen heeft. Gevoelens spelen echter de hoofdrol in ons leven. Ze dicteren veelal hoe wij onszelf en onze omgeving ervaren. Ze beïnvloeden, vaak onbewust, de keuzes die wij maken.

Haptonomie maakt ons bewust van onze gevoelens en interacties. Het geeft inzicht in ons geconditioneerde handelen en het vermogen om hier opnieuw sturing aan te geven.


 

als je minder denkt, kun je meer dan je dacht